Om företaget

Kvarnäng utredning och behandling är en verksamhet som tidigare hette Wij gård. Sedan hösten 2021 har verksamheten helt ny företagsledning och personalgrupp vilket bl.a. innebär att vi fått in mer erfarenhet och kompetens i verksamheten. Den nya ledningsgruppen har sammanlagt över 60 års erfarenhet av psykosocialt arbete med unga, och samtliga arbetar på plats i verksamheten. Vi besitter utbildningar som beteendevetare, familjebehandlare, socialpedagog, handledare inom psykosocialt arbete samt lärare. Samtliga i företagsledningen har sina rötter i Kvarnbackens akut och utredningshem som under många år gjorde utredningar av hög kvalité innan det stängde våren 2021. Vi har en psykolog och psykoterapeut kopplad till verksamheten som utför utredningar och i behov samtal med ungdomar.

Vi har tillstånd för att ta emot pojkar med psykosocial problematik mellan åldrar 13-19 år för behandlings-, utrednings och akutplaceringar. Vi vänder oss dock främst till pojkar i det yngre åldersspannet.

Vi har nyligen flyttat verksamheten till nya lokaler i Hälleforsnäs i Södermanland, och samtidigt minskat antal vårdplatser till 6 stycken.

Kvarnäng utredning och behandling har idag ramavtal med cirka 150 olika kommuner runtom i Sverige.

Individens bästa ska vara i fokus, i alla situationer och beslut

Personalkompetens och bemanning

Personal som arbetar på Kvarnäng skall ha adekvat utbildning och erfarenhet för verksamheten och dess metoder och uppdrag. Kompetens och utbildningar som finns i verksamheten är bl.a. Psykolog, beteendevetare, familjeterapeut, lärare, socialpedagog. Bemanningen anpassas efter behov och antalet placerade ungdomar. Det finns alltid personal dygnet runt. Behandlingspersonal arbetar utifrån schema med arbetstider dygnet runt, vanligen dygnspass. Timvikarier arbetar utifrån behov och några mer regelbundet.  Antalet behandlingsassistenter varieras efter behov. Vanligen arbetar minst två behandlingsassister hela dygnet utanför tiden för undervisning. Nattetid finns vaken personal vid behov. Språkkompentens att tillgå inom personalen är: svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Boende och fritid

Verksamheten ligger i samhället Hälleforsnäs i Flens kommun, Södermanland. Samtliga placerade har eget rum. Utöver daglig sysselsättning i form av skola eller annan aktivitet erbjuds olika fritidsaktiviteter, såsom träning, bad, fiske, biobesök mm. Allt under kontrollerade former med personal och med ett uttalat syfte. Social träning är en stor del av vårt arbete vilket gör att vi även på boendet lägger tyngd vid att arbeta med samspel mellan ungdomar och vuxna. Fritidsaktiviteterna varierar och utgår alltid från behov, uppdrag och förslag från ungdomarna själva.