För mer information och förfrågningar kring placering, kontakta oss:


Tf föreståndare
Malin Uddin:
Tel: 070-190 51 01
Mail: malin.uddin@vivard.se

Jourtelefon:
070-190 51 01
070-222 80 55

Adress: Flensvägen 20, 648 31 Hälleforsnäs
Telefon: 010-880 07 95
E-post: info@vivard.se
Org.nr: 556277-5865