Välkommen till Kvarnäng utredning & behandling

Vård och boende med utredning- och behandlingsverksamhet för pojkar, 13-19 år

Vård och boende med utredning- och behandlings- verksamhet för pojkar, 13-19 år

På Kvarnäng utredning och behandling välkomnar vi pojkar i åldern 13-19 år med riskbeteenden, psykosocial problematik och/eller misstanke om neuropsykiatrisk eller annan diagnos där behandling behövs, eller där det finns behov av utredning för att bättre förstå, bemöta och behandla svårigheterna. 

Vi tar emot enligt SoL och LVU och arbetar bl a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet, skola, familj, lättare missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden. Vi arbetar inte med tyngre missbruk eller fysiska funktionshandikapp.

Utredning kan göras vid redan konstaterad diagnos, där behov finns av fördjupad förståelse av problematiken eller av förnyad bedömning om förutsättningar för en diagnos fortfarande föreligger. Vi tar även emot pojkar med ovanstående problematik för behandling eller som behöver hjälp att bryta ett dataspelsberoende eller annat riskbeteende

Kvarnäng skapar förutsättningar för att ungdomar ska utvecklas i en trygg och god miljö, med hög professionalitet och förutsägbarhet. I alla situationer och beslut skall ungdomens bästa vara i fokus.

Kvalitetsarbetet

För dig som placerar

Läs mer om företaget

Som medlemsföretag i Vårdföretagarna skapar vi transparens och öppenhet.

Kvarnäng utgår i allt sitt arbete från vikten av att se och förstå barn och ungdomar i sitt sammanhang och inte främst eller enbart söka orsaken hos svårigheter hos det individuella barnet. Detta perspektiv ska genomsyra bemötande, vård och utredningar, vilka ska vara breda och av god kvalité. I arbetet med att möta och förstå placerade ungdomar utgör personalen verksamhetens viktigaste resurs. Personalens trivsel och upplevelser av delaktighet är ett viktigt redskap för att nå övriga mål samt ett mål i sig.

För att förstå, bemöta och behandla svårigheter.

För mer information och förfrågningar kring placering, kontakta oss:


Tf föreståndare
Malin Uddin:
Tel: 070-190 51 01
Mail: malin.uddin@vivard.se

Jourtelefon:
070-190 51 01
070-222 80 55

Adress: Flensvägen 20, 648 31 Hälleforsnäs
Telefon: 010-880 07 95
E-post: info@vivard.se
Org.nr: 556277-5865